SGBAU BOV QUESTION PAPERS 


BOV-1-SEM-APPLIED-COMPUTER-SKILLS-1-WIN2014-SUMMER-2016

BOV-1-SEM-APPLIED-COMPUTER-SKILLS-1-WIN2015-SUMMER-2016

BOV-1-SEM-ENGLISH-AND-COMMUNICATION-SKILLS-1-WIN2014-SUMMER-2016

BOV-1-SEM-ENGLISH-AND-COMMUNICATION-SKILLS-1-WIN2015-SUMMER-2016

BOV-2-SEM-APPLIED-COMPUTER-SKILLS-2-SUM2015-SUMMER-2016

BOV-2-SEM-APPLIED-COMPUTER-SKILLS-2-SUM-SUMMER-2016

BOV-2-SEM-ENGLISH-AND-COMMUNICATION-SKILLS-2-SUM2015-(2)-SUMMER-2016

BOV-2-SEM-ENGLISH-AND-COMMUNICATION-SKILLS-2-SUM2015-SUMMER-2016

 

BOV/ Sem Question Papers Syllabus Scheme
1 Sem Question Papers
 
   
2 Sem Question Papers
 
   
3 Sem Question Papers
 
   
4 Sem Question Papers
 
   
5 Sem Question Papers    
6 Sem Question Papers    


Year BOV 1 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
Old  

 

 

Year BOV 2 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
Old  

 

Year BOV 3 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
Old  

 

Year BOV 4 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

Year BOV 5 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

Year BOV 6 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
Old